لینک برگزاری همایش:                    

                                https://www.skyroom.online/ch/conf/ikiu             

            تاریخ برگزاری همایش: 8 آذر ماه 1400


          مهلت ارسال مقالات: 1 آذر ماه 1400


              کد اختصاصی: 45861-00210

 

                    ایمیل همایش: uot7.ikiu@gmail.com

     


 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر