ارتقای منظر شهری با بهره گیری از سطوح سبز با تاکید بر حفظ محیط زیست
کد مقاله : 1074-UOT
نویسندگان:
مریم آزموده *
هیات علمی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی
چکیده مقاله:
منظر شهری چیزی است که از شهر به چشم می آید و در اذهان شهروندان باقی می ماند. بنابراین از جنبه های عینی و ذهنی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است، از این رو در بسیاری از شهرهای دنیا برای ارتقای کیفیت کالبدی و معنایی منظر شهری تلاش و تمرکز خاصی وجود دارد. از مهم ترین شاخص های لازم جهت دست یابی به منظر شهری باکیفیت می توان به ایجاد فضاهای سبز اشاره کرد که بتواند در ارتقاء کیفیت منظر شهری نقش داشته باشد. وجود فضای سبز که یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در منظر شهری است که میتواند نقش اساسی در دست یابی به منظر شهری با کیفیت و پایدار داشته باشد.
اما مشکلات پیش آمده ناشی از ازدیاد جمعیت، گسترش شهرها و تولد کلان شهرها موجب شده است که این نیاز حیاتی شهرها یعنی فضای سبز و چشم اندازهای طبیعی حذف یا کاهش یابند . علیرغم پتانسیل فوق العاده فضای سبز برای ارتقای مسائل شهری، امکان ایجاد فضای سبز در همه ی مناطق شهری وجود ندارد. با توجه به تراکم بالا در شهرهای امروزی کاشت درختان و ایجاد فضاهای سبز در همه جا به سادگی امکان‌پذیر نیست از این رو جداره های سبز میتوانند به عنوان یک روش با قابلیت یکپارچه شدن با بنای موجود مورد استفاده قرار گیرند و موجب ارتقای منظر شهری در مقیاس گسترده شوند.. سطوح سبز پتانسیل عظیمی برای ایجاد تغییرات زیست محیطی مثبت در مناطق شهری متراکم دارند که با استفاده صحیح آن ها، می توان از منافع آن بهره برد.
کلیدواژه ها:
سطوح سبز، منظر شهری، حفاظت، محیط زیست
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است