# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1255-UOT «چشمه عمارت» فرایند تکاملی معماری پردیس های ایرانی (نمونه موردی ایل گلی تبریز با مقایسه) جواد شکاری نیری مقاله پذیرفته شده است
2 1216-UOT اثرات گردشگری دریایی بر آمایش سرزمین مطالعه موردی: جزیره کیش فرشته سهرابی سخی، هاجر خیام نیا مقاله پذیرفته شده است
3 1057-UOT احیای هویت در مجتمع مسکونی شیدا علیپور مقاله پذیرفته شده است
4 1077-UOT ارائه راهکارهای موثر جهت پیاده سازی اصول شهرسازی بیوفیلیک در ایران زهره رضایی سرابی، یداله صادقی مقاله پذیرفته شده است
5 1107-UOT ارائه شاخص های موثر در توسعه پایدار در مدیریت شهرداری ها مرتضی هروی مقاله پذیرفته شده است
6 1046-UOT ارزیابی جایگاه نور و رنگ در هویت بخشی به بناهای مذهبی عصر صفوی احمد مشعلی، سیده زهرا مشعلی مقاله پذیرفته شده است
7 1179-UOT ارزیابی شاخص های کمی و کیفی موثر در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: شهر اردبیل) رحیم هاشم پور، بابک نادری، سجاد عالی زاده ملایوسف مقاله پذیرفته شده است
8 1234-UOT ارزیابی ظرفیت فروریزش قاب خمشی پنج طبقه فولادی مبتنی بر طرح پلاستیک تحت زلزله های نزدیک گسل با نرم افزار OPENSEES سعید پرویزی، کوروش مهدی زاده، محمد صادق شیخ بهایی مقاله پذیرفته شده است
9 1253-UOT ارزیابی ظرفیت فروریزش قاب های خمشی 10 طبقه فولادی مبتنی بر طرح پلاستیک تحت زلزله های نزدیک گسل توسط نرم افزار OPENSEES محمدصادق شیخ بهایی، کوروش مهدیزاده، سعید پرویزی مقاله پذیرفته شده است
10 1239-UOT ارزیابی ظرفیت فروریزش قاب های خمشی پانزده طبقه فولادی مبتنی بر طرح پلاستیک تحت زلزله های نزدیک گسل با نرم افزار OPENSEES محمدصادق شیخ بهایی، کوروش مهدیزاده، سعید پرویزی مقاله پذیرفته شده است
11 1233-UOT ارزیابی عملکردی فروریزش سازه پنج طبقه فولادی به روش تحلیل دینامیکی افزایشی با نرم افزار OPENSEES سعید پرویزی، کوروش مهدی زاده، محمد صادق شیخ بهایی مقاله پذیرفته شده است
12 1042-UOT (R1) ارزیابی عوامل کالبدی مراکز درمانی با رویکرد طراحی مبتنی بر شواهد (با بررسی نمونه های موردی) سمیه لشگری، جمالدین سهیلی مقاله پذیرفته شده است
13 1183-UOT ارزیابی میزان تحقق پذیری پیش بینی های جمعیتی در طرح آمایش استان قزوین اکبر محمدی مقاله پذیرفته شده است
14 1154-UOT ارزیابی نقش فضاهای عمومی در ارتقاء سرمایه های اجتماعی رحیم هاشم پور، مهسا رسولی مقاله پذیرفته شده است
15 1219-UOT ارزیابی و تحلیل حقوق و قوانین ناظر بر زندگی یک شهروند ایرانی (با تاکید بر بعد اقتصادی) سید مجتبی میرحبیبی، ناصر براتی مقاله پذیرفته شده است
16 1194-UOT ارزیابی و مقایسه امنیت اجتماعی در بافت فرسوده و جدید شهر ارومیه عظیم عثمانیان، عبدالقادر قدرت گوجار مقاله پذیرفته شده است
17 1034-UOT (R1) استخراج شاخص هایی برای سنجش کارایی عایق های حرارتی در ساختمان (براساس دیدگاه های صاحبنظران معماری) جواد گودینی، مصطفی احمدی مقاله پذیرفته شده است
18 1193-UOT الزامات طراحی ساختمان پایدار با توجه به توان اکولوژیکی محیط در خرمشهر سید رحمان اقبالی، زهرا غفاری مقاله پذیرفته شده است
19 1251-UOT الگویه نوسازی آوانگارد ساختار کالبدی متاثر در فرم معماری همساز با اقلیم نمونه موردی (پایانه مسافر بری بندرماشهر) زهرا بلوچستانی، امین سعیدیان مقاله پذیرفته شده است
20 1118-UOT (R1) امکان سنجی استانداردسازی کاربری های زمین شهری بهرام امین زاده گوهرریزی، سجاد عالی زاده ملایوسف مقاله پذیرفته شده است
21 1165-UOT اهمیت بررسی لرزه‌زمینساخت کلانشهرها قبل از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) زینب داودی مقاله پذیرفته شده است
22 1113-UOT بازآفرینی بافت های فرسوده با رویکرد ارتقاء حس تعلق ساکنان زهرا رجبی مقاله پذیرفته شده است
23 1199-UOT بازآفرینی شهری با تاکید بر هویت بخشی شروین گل محمدی، ملیحه باباخانی مقاله پذیرفته شده است
24 1238-UOT بازخوانی مصادیقی از معماری سنتی ایران در معماری مسجد الغدیر تهران به عنوان نمونه ای از مساجد معاصر تهران مریم آزموده مقاله پذیرفته شده است
25 1047-UOT بازخوانی مؤلفه‌های معماری بومی در بافت تاریخی اردبیل (نمونه موردی: محله گازران) زهره خوش اندام، وحید وزیری، توحید حاتمی خانقاهی مقاله پذیرفته شده است
26 1060-UOT باغ شفابخش، مکانیزمی برای کاهش ناهنجاری‌های روانی مرتبط با استرس پویا پروین، مهدی فاطمی مقاله پذیرفته شده است
27 1230-UOT بررسی ابعاد و امکان سنجی احداث تونل مشترک انرژی (نمونه موردی : شهرک مدیران سمنان) علی اکبر تقی پور، عارفه محمودی مقاله پذیرفته شده است
28 1187-UOT بررسی اجزاء محدود رفتار رزین اپوکسی بر سختی دال بتنی تقویت شده با ورق GFRP امیرحسین بازایی، محمدرضا شکاری، داوود قائدیان مقاله پذیرفته شده است
29 1240-UOT بررسی الگوی فضاهای باز و حیاط و عوامل موثر در بهبود عملکرد این فضا در شهر دزفول محمد امین داورپناه مقاله پذیرفته شده است
30 1175-UOT بررسی امکان رابطه تعاملی گرافیتی و شهرسازی مجید زارعی، احد فرنود احمدی مقاله پذیرفته شده است
31 1103-UOT بررسی پارامترهای تعیین کننده مدیریت و توسعه پایدار شهری مرتضی هروی مقاله پذیرفته شده است
32 1106-UOT بررسی تاثیر زلزله متعامد در عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط به کمک منحنی های شکنندگی لرزه ای میثم احمدی ثانی، غلامرضا قدرتی امیری، حسین پهلوان مقاله پذیرفته شده است
33 1123-UOT بررسی تاثیر زلزله متعامد در عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی متوسط به کمک منحنی های شکنندگی لرزه ای میثم احمدی ثانی، غلامرضا قدرتی امیری، حسین پهلوان مقاله پذیرفته شده است
34 1244-UOT بررسی تحلیل نسبت تعاملات اجتماعی با سیر تحول فضا زهراسادات فلاح، الهام اسفندیاری‌فرد مقاله پذیرفته شده است
35 1091-UOT (R1) بررسی تطبیقی اصول زری اسکیپ و منظر باغ مقبره شاه نعمت الله ولی ماهان سید حسام الدین طباطبایی پور، فرشته بناکار مقاله پذیرفته شده است
36 1116-UOT بررسی تطبیقی الگوی رفتاری سالمندان در خانه سالمند (نمونه های موردی خانه بازنشستگان ماریان کانادا و خانه سالمندان کهریزک تهران- ایران) زهرا مافی مقاله پذیرفته شده است
37 1155-UOT بررسی تطبیقی جدایی گزینی طبقاتی در دو شهر اصفهان و تهران از منظر عدالت توزیعی رحیم هاشم پور، مهدی ایمانی مقاله پذیرفته شده است
38 1036-UOT (R1) بررسی تطبیقی معماری زمینه گرا و بوم گرا ابوالفضل عاشوری جیرکل، احمدرضا کشتکارقلاتی مقاله پذیرفته شده است
39 1122-UOT بررسی جایگاه و تأثیرات مهاجرت در برنامه ریزی منطقه ای فاطمه اسماعیلی مقاله پذیرفته شده است
40 1256-UOT بررسی حس تعلق با در نظرگیری میزان هویت محله (محله‌های شش‌گانه شهر اردبیل) فاطمه مسعودی، وحید وزیری مقاله پذیرفته شده است
41 1145-UOT بررسی خصوصیات عملکردی آسفالت گرم حاوی الیاف موکت و الیاف PET دانیال نصر، حمید کاوه مقاله پذیرفته شده است
42 1131-UOT بررسی دینامیک گرداب‌ها وکنترل آن به روش هیدرولیکی و سازه ای در آبگیر افقی احمد جعفری، سیده نصرت شریفی مقاله پذیرفته شده است
43 1079-UOT بررسی سیاست های رویکرد بازآفرینی در محله منت مخت شهر پاریس مهسا الویری، مریم معینی فر، علی شریفی مقاله پذیرفته شده است
44 1235-UOT (R1) بررسی سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران (از ورود اسلام تا مشروطیت) سید مجتبی میرحبیبی مقاله پذیرفته شده است
45 1126-UOT بررسی عناصر ورودی شهر کرمانشاه بر اساس معیارهای موثر در خوانایی سیمای شهر از نظر کوین لینچ فائزه کاویانی، مهدی فاطمی مقاله پذیرفته شده است
46 1213-UOT بررسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری پایداری اجتماعی و اقتصادی در منظر مجموعه های مسکونی رضوانه بابائی، محمد مهدی سنماری، مهدی فاطمی مقاله پذیرفته شده است
47 1044-UOT بررسی کاربرد نقوش هندسی در معماری از گذشته تا امروز سمانه روح پرور، عرفان محمدی مقاله پذیرفته شده است
48 1136-UOT بررسی میزان تاثیر اصلاح نقاط حادثه خیز بر کاهش حوادث رانندگی (مطالعه موردی: سه نقطه حادثه خیز گرگاب، افتخاریه وگردنه داس) احمد گلی، هاجر مسلمی مقاله پذیرفته شده است
49 1195-UOT بررسی مسکن در شهرهای خوابگاهی با رویکرد توسعه پایدار سید مصطفی پرپنچی، حامد محمدی مقاله پذیرفته شده است
50 1177-UOT بررسی مفهوم فلکه در‌ شهر و لزوم بازطراحی آن، نمونه موردی فلکه همافر تبریز ناصر براتی، احد فرنود مقاله پذیرفته شده است
51 1087-UOT بررسی مؤلفه های کیفیت محیطی و میزان تأثیر گذاری آنها در افزایش تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری حمیدرضا جواهری، فریبرز کریمی مقاله پذیرفته شده است
52 1245-UOT بررسی نقش الگوی حیاط مرکزی در پایداری خانه های تاریخی (نمونه موردی خانه امینی ها شهر قزوین) محمد اکبریان، سروش کتابی مقاله پذیرفته شده است
53 1055-UOT بررسی نقش شاخص های کالبدی فضاهای آموزشی در ارتقاء حس مکان حسین فلاح، مهشید معمارنژاد مقاله پذیرفته شده است
54 1104-UOT بررسی نقش شهرداری در توسعه اقتصاد شهری و برندسازی حمیدرضا اربابی مقاله پذیرفته شده است
55 1043-UOT بررسی نقش میکروارگانیسم‌های زنده‌ی خشکی در بازشوها برای بهبود تهویه هوا ورودی ساختمان و کاهش مصرف انرژی پرستو توکلی، حمیدرضا بحرانی مقاله پذیرفته شده است
56 1059-UOT (R1) بررسی نقش و اهمیت مسکن در قانون اساسی (مطالعه ی موردی؛ مسکن در قانون اساسی کشورهای امریکا، افغانستان، نیجریه) اصغر شکرگزار، مریم سجودی مقاله پذیرفته شده است
57 1231-UOT بررسی نقش و تاثیر برنامه ریزی شهری بیوفیلیک در آمایش استان (نمونه موردی: طرح آمایش استان قزوین) نیلوفر پویان مقاله پذیرفته شده است
58 1186-UOT بررسی و تحلیل کالبدی خانه‌ی امیری مشهد؛ به عنوان نمونه‌ای از خانه‌های سنتی شهرستان مشهد مرجان قلعه نوی، فاطمه شعبانی مقاله پذیرفته شده است
59 1093-UOT بررسی ویژگی های محیطی مؤثر بر افزایش مهارت آموزی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر آرزو شهبازی، سیده مرضیه طباییان مقاله پذیرفته شده است
60 1153-UOT برنامه ریزی راهبردی و نقش آن در باز آفرینی بافت فرسوده شهری نمونه موردی: محله ملک آباد واقع در منطقه 1 قزوین رحیم هاشم پور، روشنک جاویدان مقاله پذیرفته شده است
61 1108-UOT بودجه ریزی مشارکتی، رویکردی نو در مدیریت مالی شهرها نوید سعیدی رضوانی، علی نوذرپور، حمیدرضا تلخابی مقاله پذیرفته شده است
62 1156-UOT تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر الکترونیک بر تغییرات کاربری اراضی شهری رحیم هاشم پور، اکرم بابایی، زهرا رضایی مقاله پذیرفته شده است
63 1088-UOT (R1) تاثیر تعاملات اجتماعی شهروندان بر سرزندگی فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان خیام شهر قزوین) محمدحسن سعیدی مطلق، آیدا شنعه، امیرحسین منصوری پلاسی مقاله پذیرفته شده است
64 1084-UOT (R1) تاثیر حس تعلق به مکان در امنیت محله ، نمونه موردی محله اسلام آباد منطقه 2 تهران فاطمه قاسمی، محمدرضا مهربانی گلزار مقاله پذیرفته شده است
65 1094-UOT تأثیر طبیعت در افزایش حس تعلق نوجوانان به محیط های فرهنگی- تفریحی حامد دهقانی، ناصر حسن پور کازرونی مقاله پذیرفته شده است
66 1222-UOT تأثیر عوامل اقلیمی بر شکل‌گیری بناهای مذهبی در دوره ی تیموری یوسف گرجی مهلبانی، نگار صادقی، سیده سمانه موسوی مقاله پذیرفته شده است
67 1158-UOT تاثیر گونه های مجتمع های مسکونی پهلوی دوم در شکل گیری سبک زندگی رحیم هاشم پور، ندا هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
68 1169-UOT تاثیر مقاومت فشاری بتن و نسبت سطح مقطع فولاد بر روی رفتار ستونهای CFDST عباس درب هنزی، امید احمدی مقاله پذیرفته شده است
69 1200-UOT تبیین معیار اجتماعی در سنجش کیفیت محیط شهری با تاکید بر تحرک جسمانی در محله حجاب مشهد هلیا صارمی نیا مقاله پذیرفته شده است
70 1102-UOT تبیین مقولة رضایتمندی سکونتی در مبانی رویکرد تسهیلگری نوسازی شهر تهران ملیحه باباخانی مقاله پذیرفته شده است
71 1248-UOT تتبع مفهوم هویت در مهرازی معاصر دیارهای ایران محمدمهدی اردو مقاله پذیرفته شده است
72 1241-UOT تجسم، تجزیه و تحلیل اکوسیستم صنعت مسکن پیش ساخته محمد امین داورپناه مقاله پذیرفته شده است
73 1115-UOT تحلیل اصول معماری سبز از طریق ارزیابی سیستم‌های جهانی امتیازدهی ساختمان‌های سبز زهرا مافی مقاله پذیرفته شده است
74 1260-UOT تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی بهینه فضای سبز شهری (نمونه موردی: منطقه 3 شهر ارومیه) محمد فری، علیرضا سلیمانی، زهرا صفری مقاله پذیرفته شده است
75 1207-UOT تحلیل توزیع فضایی و مکان‌یابی بهینه فضای سبز شهری (نمونه موردی: منطقه 3 شهر ارومیه) محمد فری، زهرا صفری مقاله پذیرفته شده است
76 1056-UOT (R2) تحلیل معیاری آثار معماری معاصر ایران جهت دستیابی به راهکارهایی برای طراحی معماری بهاره دهقانی نجم آبادی، محمدرضا مهربانی گلزار، سمانه دباغچی مقاله پذیرفته شده است
77 1137-UOT (R1) تحلیل نقش فضاهای بینابینی در شکل گیری فضاهای تعامل پذیر در بناهای فرهنگی (نمونه موردی: پردیس سینمایی پارک ملت) افسانه زرکش، سمیه رضائی مقاله پذیرفته شده است
78 1071-UOT تحلیل و بررسی کالبدی خانه ی امیری مشهد؛ به عنوان نمونه ای از خانه های سنتی شهرستان مشهد مرجان قلعه نوی ، فاطمه شعبانی مقاله پذیرفته شده است
79 1072-UOT (R1) تحلیل و برنامه ریزی کالبدی خانه ی قزوینی ها در اصفهان به عنوان الگوی سکونت در اقلیم گرم و خشک مرجان قلعه نوی، سهیلا عتیقی مقاله پذیرفته شده است
80 1232-UOT تدوین چارچوب طراحی محله دوستدار کودک(نمونه موردی محله رسالت تبریز) اکبر عبدالله زاده طرف، فاطمه ملکی زاده مقاله پذیرفته شده است
81 1148-UOT تعیین مؤلفه‌های مؤثر حس تعلق مکانی در ایجاد میل به حضور مجدد مطالعه موردی چهار مکان عمومی شهر شیراز (آرامگاه حافظیه ـ باغ جهان‌نما ـ کتابخانه اسناد ملی ـ باغ ملی) مصطفی عضدی مقاله پذیرفته شده است
82 1052-UOT تفاوت بین عناصرپویایی و سرزندگی در میدان نقش جهان و میدان عتیق فاطمه جباری مقاله پذیرفته شده است
83 1100-UOT جایگاه بازآفرینی کالبدی شهری در طرح آمایش استان ها (نمونه موردی: شهر قزوین) بیتا بستانی، سمیرا قانعی مقاله پذیرفته شده است
84 1037-UOT (R1) جایگاه باغ مشارکتی در منظر شهری محمدحسین کریمی ها، رضا سامه، مهدی فاطمی مقاله پذیرفته شده است
85 1147-UOT جایگاه حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهر، نمونه مطالعاتی: محله دیمج قزوین رزیتا حسنی، عفت ترکاشوند مقاله پذیرفته شده است
86 1229-UOT جایگاه ساختمان‏های بلند در نسبت با پایداری اجتماعی فریبرز کریمی مقاله پذیرفته شده است
87 1173-UOT جستاری در ساماندهی بافت‌های قدیمی شهری با رویکرد آمایش شهری رحیم هاشم پور، ندا هاشم پور، سکینه علوی مقاله پذیرفته شده است
88 1157-UOT چالش های ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: محله اسلام اباد منطقه 2 تهران) رحیم هاشم پور، زهرا سلگی مقاله پذیرفته شده است
89 1110-UOT چالش های مدیریتی ارزیابی راهبردی زیست محیطی (SEA) در طرح آمایش استان تهران مهیار معززی عوض خواه، محمد قاسمی مقاله پذیرفته شده است
90 1201-UOT حرکت شهر ها از خیابان های ماشینی به سوی پیاده راه های شهری محمدرضا حاجی فتحعلی، زهرا اسمعیلی، پرنیان جوزی، مریم قاسمی مقاله پذیرفته شده است
91 1074-UOT خانه های تاریخی ، هویت میراث شهری ( نمونه مطالعاتی : خانه هدایت ( تهران ) ) علیرضا خرّمی، جواد شکاری نیری مقاله پذیرفته شده است
92 1225-UOT خوانشی بر موزه یادبودِ یهودِ برلین در بازتعریفِ آن به مثابه فضای شهری عظیم عثمانیان مقاله پذیرفته شده است
93 1105-UOT درآمدی بر اثر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار در شهرداری ها حمیدرضا اربابی مقاله پذیرفته شده است
94 1048-UOT راهکارهای حفظ ارزش‌های معماری بومی در طراحی بناها و محلات معاصر شهر اردبیل زهره خوش اندام، وحید وزیری مقاله پذیرفته شده است
95 1209-UOT راهکارهای طراحی شهری جهت ارتقاء فضاهای بازی در شهر مرتضی رستمی پاکان، محمدجعفر فاطمی نسب، رحیم هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
96 1117-UOT روشها و فنون تبلیغات شهری و ساماندهی عناصر تبلیغاتی در فضاهای شهری نمونه موردی خیابان امام خمینی) ره( ارومیه عظیم عثمانیان، رحیم هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
97 1210-UOT رویکردی بر میزان رضایت از فضاهای گذران اوقات فراغت در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر قائن) احمد اسدی مقاله پذیرفته شده است
98 1203-UOT (R1) رویکردی به پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای کوچک (مطالعه موردی شهر آببر) احمد اسدی مقاله پذیرفته شده است
99 1204-UOT رویکرد تلفیقی در معماری دیپلماتیک بررسی ایده ها و مبنای طراحی سفارتخانه های ایران آرمان مهین زارع، مهدی فاطمی مقاله پذیرفته شده است
100 1250-UOT رویکردهای نوین معمارانه ی سازه با تکیه بر عوامل کالبدی فرم وهندسه همساز با اقلیم (پایانه مسافر بری بندر ماشهر) زهرا بلوچستانی، امین سعیدیان مقاله پذیرفته شده است
101 1125-UOT زیرساخت شهری مناسب عامل اصلی توسعه پایدار شهری جواد معصومی مقاله پذیرفته شده است
102 1035-UOT ساماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد ارتقا امنیت و هویت (نمونه موردی محله سبزقبای دزفول) محمدمهدی اردو، محمدمهدی اردو مقاله پذیرفته شده است
103 1083-UOT ساماندهی بافت فرسوده، نمونه مطالعاتی: محله بلاغی قزوین عفت ترکاشوند، رزیتا حسنی، مهرنوش موفق مقاله پذیرفته شده است
104 1143-UOT سیری بر ریشه های فلسفی و شیوه های مطالعات تطبیقی در معماری (در آمایش سرزمین با رویکرد نظری) حسن ذوالفقارزاده مقاله پذیرفته شده است
105 1111-UOT (R1) سیری در معماری مدارس مکتب قزوین و گستره حوزه فرهنگی ایران جواد شکاری نیری مقاله پذیرفته شده است
106 1073-UOT سلساماندهی سکونتگسکونتگاههای غیر رسمی در راستای دستیابی به توسعه پایدار ( نمونه موردی ناحیه ۶ شهر کابل ) حسنیه هزاره مقاله پذیرفته شده است
107 1192-UOT سناریونگاری و تدوین شایستگی‌های ضروری اشتغال در حرفه معماری مبتنی بر آینده‌پژوهی در افق 1417 سید رحمان اقبالی، مینوچهر مرزبان مقاله پذیرفته شده است
108 1080-UOT سنجش احیاپذیری خانه های تاریخی روستای متروکه گیسک زرند کرمان با توجه به بهره گیری از مصالح بوم آورد کمال اخلاقی نسب، فرخنده باقری نجف آباد مقاله پذیرفته شده است
109 1092-UOT سنجش و ارزیابی میزان آگاهی شهروندان از حقوق و قوانین شهری ( نمونه مورد مطالعه : شهر قزوین ) مهدخت آشوری، جمال محمدی سید احمدیانی مقاله پذیرفته شده است
110 1247-UOT شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تأخیرات پروژه‌های ای‌پی‌سی خطوط ریلی ایران میلاد حنیفه، پوریا قاسمی مقاله پذیرفته شده است
111 1054-UOT شناسایی و ارائه مدل سلسله مراتبی رتبه بندی علل بروز تاخیرات در پروژه های خط و سازه های ریلی (مطالعه موردی : راه آهن جنوب کشور) رحمان کیانپورخواه مقاله پذیرفته شده است
112 1211-UOT صدور پروانه ساخت در شهرداری ها و موانع و معضلات آن محمد کاظم کریم زاده مقاله پذیرفته شده است
113 1050-UOT (R1) طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس الگوی آموزشی والدورف مونا تاروردی فیشانی، پریسا احدی، علیرضا جزء پیری مقاله پذیرفته شده است
114 1221-UOT طراحی مجتمع آموزشی فرهنگی برای روشندلان با رویکرد ادراکات محیطی هانیه وثوقی تبار، حمیدرضا فرشچی مقاله پذیرفته شده است
115 1112-UOT (R1) طراحی مجتمع فرهنگی – تجاری با تلفیق معماری سنتی و مدرن محله ارمنستان شهر اردبیل آرمین شایقی مقاله پذیرفته شده است
116 1053-UOT (R1) طرح بازسازی فرودگاه مسجدسلیمان با رویکرد پدافند غیرعامل در جهت کمک به مدیریت بحران فاطمه جباری مقاله پذیرفته شده است
117 1082-UOT عملی بودن یا نبودن مدیریت یکپارچه شهری در ایران؟ نمونه مطالعاتی: شهر تهران فرشته سهرابی سخی، مرتضی رستمی پاکان مقاله پذیرفته شده است
118 1212-UOT عنوان تحقیق: مدیریت پایدار شهری (با استفاده از تکنیک SWOT) نمونه مطالعاتی: شهر قم مرتضی رستمی پاکان، فرشته سهرابی سخی، رحیم هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
119 1164-UOT عوامل کالبدی-فضایی مکان و ارتقاء حس دلبستگی به بافت تاریخی (نمونه موردی : محله اسفنجان سمنان) ساجده خراباتی مقاله پذیرفته شده است
120 1069-UOT (R1) عوامل موثر روانشناختی محیط بر کودکان 3 تا 7 سال فاطمه رحمتی کامل، زهرا یزدی، مهدی زندیه مقاله پذیرفته شده است
121 1065-UOT فرهنگسرا با رویکرد توسعه پایدار فلورا محبی مقاله پذیرفته شده است
122 1215-UOT کاربرد GIS در برنامه ریزی منظر شهری رضوانه بابائی مقاله پذیرفته شده است
123 1206-UOT لرزه‌خیزی و لرزه‌زمینساختی سواحل جنوبی دریای خزر در البرز میانی زینب داودی مقاله پذیرفته شده است
124 1188-UOT لزوم رویکرد بوم شناسانه در طراحی فضای شهرهای جدید سحر حمیدی، مهدی زندیه مقاله پذیرفته شده است
125 1078-UOT مدیریت شهری در دوره قاجار پس از مشروطیت فرشته سهرابی سخی، هاجر خیام نیا مقاله پذیرفته شده است
126 1121-UOT مدیریت شهری، کلانشهرها و پایتخت‌ها مصطفی سرلک مقاله پذیرفته شده است
127 1214-UOT مطالعه انتخاب برخی گیاهان مناسب برای حیاط خانه های مسکونی در اقلیم سرد و خشک کوهستانی از دیدگاه منظر (نمونه موردی، شهر تبریز) رضوانه بابائی مقاله پذیرفته شده است
128 1096-UOT معیارهای مکان‌یابی کشاورزی شهری بنفشه محمدزاده، محمدرضا مهربانی گلزار مقاله پذیرفته شده است
129 1038-UOT مفهوم سنتی نما و سه متغیر اصلی آن مهرداد برون مقاله پذیرفته شده است
130 1152-UOT مفهوم عدالت اجتماعی در شهرسازی رحیم هاشم پور، محبوبه بنار مقاله پذیرفته شده است
131 1159-UOT مقایسه تطبیقی تاریخ شکل گیری شهر در ایران و فرانسه رحیم هاشم پور، ندا هاشم پور مقاله پذیرفته شده است
132 1061-UOT مقایسه تطبیقی تجارب بین المللی شهرسازی تاکتیکی (گیلونگ، پورتلند، قاهره و مشهد) ساناز سعیدی، وحید محکی مقاله پذیرفته شده است
133 1150-UOT مقایسه تطبیقی شاخص های اجتماعی مسکن در بافت فرسوده بهسازی و نوسازی شده و بافت شهرهای جدید (نمونه موردی: محله خوب بخت تهران و محله جنوبی فاز دو شهر جدید پرند) لادن رحم دل، رضا قاضی، محمد علی اعتمادی، مرتضی گلشاهی مقاله پذیرفته شده است
134 1172-UOT مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : ارومیه ) علی ترکمانی مقاله پذیرفته شده است
135 1191-UOT ملاحظاتی در تاثیر فناوری های حمل و نقل و معماری در آینده شهر ها سید رحمان اقبالی، سمانه تمدن مقاله پذیرفته شده است
136 1218-UOT منظر صوتی شهر و تاثیر آن بر کیفیت محیط شهری فاطمه میرزائی، زهرا اطمینان، نازنین نوروزی، الهه معماریان مقاله پذیرفته شده است
137 1205-UOT موانع و فرصت های مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی شهری؛ مطالعه موردی: محله بهارستان منطقه 12 شهرداری تهران سید علی قاضی میر سعید، شروین گل محمدی مقاله پذیرفته شده است
138 1086-UOT مولفه‌های طراحی منظر به منظور کاهش رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه ساناز سلطانی مقاله پذیرفته شده است
139 1062-UOT (R1) نقش توسعه و تأثیر آن بر منظر فرهنگی روستاهای کندوان و میمند شادی اسلامی، رضا رحیم نیا مقاله پذیرفته شده است
140 1076-UOT نقش طراحی شهری در کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع زلزله پیش از بحران مرتضی رستمی پاکان، فرشته سهرابی سخی مقاله پذیرفته شده است
141 1095-UOT نقش طراحی منظر در روند بهبود عملکرد کودکان اوتیسم گلنوش عمیدی طهرانی، محمدرضا مهربانی گلزار مقاله پذیرفته شده است
142 1063-UOT نقش فرهنگ برانسان،طبیعت ،معماری نشاط خشنود مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1064-UOT (R1) نقش فرهنگ درگردشگری نشاط خشنود مقاله پذیرفته شده است
144 1058-UOT نقش فرهنگ و هویت بر پلان های مجتمع مسکونی (نمونه موردی : مناطق کردنشین) شیدا علیپور مقاله پذیرفته شده است
145 1227-UOT نقش فضاهای عمومی شهری برکاهش جرایم اجتماعی(مطالعه موردی بوستان انقلاب محله فخرآباد شیراز) مهدی رخشنده رو، مهدی یگانه فرد مقاله پذیرفته شده است
146 1223-UOT نقش کنار رودها در جذب گردشگر جهت آمایش سرزمین(نمونه موردی: کنار رود دز درشهرستان دزفول) سیده عفت سیدزارع، احمد رضا کابلی مقاله پذیرفته شده است
147 1166-UOT نقش معماری ،فرهنگ درگردشگری و جذب توریسم نشاط خشنود مقاله پذیرفته شده است
148 1130-UOT (R1) نقش معنایی گره های هندسی در معماری اسلامی ایران متینه السادات ولیعهدی مقاله پذیرفته شده است
149 1236-UOT (R1) نقش مناسب سازی بناهاو محیط های شهری برای نابینایان بارویکردآمایش سرزمین هانیه وثوقی تبار، حمیدرضا فرشچی مقاله پذیرفته شده است
150 1202-UOT نگاهی به برنامه‌ریزی شهری از منظر کیفیت محیطی و سلامت شهروندان با تاکید بر کشاورزی شهری هلیا صارمی نیا مقاله پذیرفته شده است
151 1149-UOT نگاهی به ساختار کاروانسراهای شاهراه خراسان (نمونه مورد مطالعه : کاروانسرای سنگ کلیدر - مشهد - سبزوار) لیلی باقرجیران مقاله پذیرفته شده است
152 1070-UOT (R1) نگاهی به ساختار کالبدی کاروانسراهای شاهراه خراسان (نمونه مورد مطالعه: کاروانسرای سنگ کلیدر- مشهد- سبزوار) لیلی باقرجیران، رضا رحیم نیا، مهرزاد پرهیزگاری مقاله پذیرفته شده است
153 1142-UOT نگرشی بر فلسفه و مبانی معماری شهر اسلامی (با رویکرد آمایش سرزمین) حسن ذوالفقارزاده مقاله پذیرفته شده است
154 1033-UOT (R1) نگرشی بر فلسفۀ مبانی معماری شهر اسلامی (با رویکرد آمایش سرزمین) حسن ذوالفقارزاده مقاله پذیرفته شده است
155 1114-UOT نمونه‌گیری به روش پیمایش در گونه‌شناسی مسکن روستایی (نمونه: استان مرکزی) رضا سامه مقاله پذیرفته شده است
156 1132-UOT واکاوی حادثۀ بمباران مسجد جامع عتیق اصفهان با رویکرد آسیب‌های اجتماعی-کالبدی. (نمونۀ موردی شبستان جنوب شرقی، بازار عربان) علیرضا اشرفی، رضا ابوئی مقاله پذیرفته شده است