ارزیابی ساختار فنی و زیبایی‌شناسانه‌ی نمای ساختمان‌های آجری در حوزه‌ی مربوط به آجرچینی (مطالعه موردی: ساختمان‌های پس از زلزله منطقه الموت، روستای اناده)
کد مقاله : 1005-UOT
نویسندگان:
مهدخت کیائی *
معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران
چکیده مقاله:
خرداد ماه سال 83، زلزله‌ای به بزرگی 5/5 ریشتر منطقه الموت از توابع شهر قزوین را لرزاند که منجر به کشته شدن تعدادی از هم‌وطنان و نیز تخریب تعداد قابل توجهی از منازل مسکونی این منطقه گردید. پس از وقوع این حادثه بنیاد مسکنِ وقت استان با اختصاص وام 5 میلیونی برای هر خانه با دسته‌بندیِ90% جهت بازسازی و 10% نیز جهت مقاوم‌سازی خانه‌های موجود، بهبود وضع ساختمان‌های منطقه الموت که زلزله‌ی رخ داده، زنگ خطرِ وقوع فاجعه‌ی انسانی را در آن به صدا درآورده بود را دنبال می‌کرد. روستای اناده واقع در بخش رودبارالموت یکی از همین روستاهاست. بنابراین هدف این تحقیق بررسی وضع موجود خانه‌های این روستا و نیز جستجو برای یافتن مجموعه‌ای از علل و عوامل موثر بر شکل‌گیری وضع موجود خانه‌های این روستا می‌باشد. پرسش تحقیق این است که نماهای ساختمان‌های آجری در چهار حوزه‌ی آجرچینی، درزهای قائم، نماسازی و تورسیمی روستای اناده چه مشکلات فنی و اجرایی و نیز ایرادات زیبایی‌شناسی دارد؟ چه عواملی منجر به بروز این مشکلات گردیده است؟ چارچوب نظری بر پایه‌ی بررسی نماهای ساختمان‌های آجری فلزی، از دیدگاه مقررات فنی موجود پیرامون آن است. روش تحقیق در این بررسی، توصیفی‌ تحلیلی می‌باشد که از طریق مقالات پژوهشی، مجلات و کتب مقررات، بررسی‌های میدانی، پرسش از اهالی محل و نیز معماران بومی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند پس از گذشت بیش از یک دهه آنچه در عمل رخ داده، با اهداف مورد نظر، فاصله‌ی قابل توجهی گرفته است؛ و مقررات فنی و اجراییِ خانه‌سازی و زیبایی‌شناسی خانه‌ها رعایت نشده است.
کلیدواژه ها:
روستای اناده، ساختمان‌های آجری،نما، اجرا، نظارت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است